HOTARÂRILE

CONSILIULUI LOCAL GIROV

În această sectiune se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul judeţean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL GIROV
PROIECTE DE HOTARÂRE
Registre evidența

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

An
Registru și dispoziții convocare
Tip fiser: pdf
2020
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari
REGISTRE
An 2020
Proiecte de hotarâri
Tip fiser: pdf
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2020
 1. Dispozitie convocare sedinta Consiliul Local Girov din data de 06.01.2020 - vizualizeaza
 2. Dispozitie convocare sedinta Consiliul Local Girov din data de 28.01.2020 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pe luna ianuarie 2020
Proiect de hotarare 1/09.01.2020 privind aprobarea inregistrarii cu deficit a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2019

Proiect de hotarare 2/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019

Proiect de hotarare 3/09.01.2020privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2020 a excedentului rezultat la finele anului 2019 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Proiect de hotarare 4/20.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Proiect de hotarare 5/20.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Proiect de hotarare 6/28.01.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Proiect de hotarare 7/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului peivat al comunei Girov

Proiect de hotarare 8/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERUL COM SERV SRL, cu sediul in comuna Girov, satul Caciulesti

Proiect de hotarare 9/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2695 din 29.03.2012 incheiat intre comuna Girov si Anton N. Vasile

Proiect de hotarare 10/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5300 din 03.05.2017 incheiat intre comuna Girov si doamna Savin Claudia

Proiect de hotarare 11/28.01.2020 privind actualizarea taxelor de concesiune cu indicele preturilor de consum si a ratei inflatiei pentru anul 2020

Proiect de hotarare 12/28.01.2020 privind rezilierea de drept a contractelor de pasunat (inchiriere) pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat a Comunei Girov

Proiect de hotarare 13/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Girov

Proiect de hotarare 14/28.01.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2020

Proiect de hotarare 15/28.01.2020 privind modificarea si completarea Proiect de hotarare nr.110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale ppentru anul 2020
Proiecte de hotarâri pe luna februarie 2020
 1. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 06.01.2020 - vizualizeaza
 2. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 28.01.2020 - vizualizeaza

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2020
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 06.01.2020 - vizualizeaza
 2. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 28.01.2020 - vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2020
 1. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 06.01.2020 - vizualizeaza
 2. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 28.01.2020 - vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2020
 1. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 06.01.2020 - vizualizeaza
 2. Minuta ședintei Consiliul Local Girov din data de 28.01.2020 - vizualizeaza
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2020
HCL 1/09.01.2020 privind aprobarea inregistrarii cu deficit a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2019
2
2020
HCL 2/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019
3
2020
HCL 3/09.01.2020 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2020 a excedentului rezultat la finele anului 2019 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii
4
2020
HCL 4/20.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”
5
2020
HCL 5/20.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”
6
2020
HCL 6/28.01.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003
7
2020
HCL 7/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului peivat al comunei Girov
8
2020
HCL 8/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERUL COM SERV SRL, cu sediul in comuna Girov, satul Caciulesti
9
2020
HCL 9/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2695 din 29.03.2012 incheiat intre comuna Girov si Anton N. Vasile
10
2020
HCL 10/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5300 din 03.05.2017 incheiat intre comuna Girov si doamna Savin Claudia
11
2020
HCL 11/28.01.2020 privind actualizarea taxelor de concesiune cu indicele preturilor de consum si a ratei inflatiei pentru anul 2020
12
2020
HCL 12/28.01.2020 privind rezilierea de drept a contractelor de pasunat (inchiriere) pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat a Comunei Girov
13
2020
HCL 13/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Girov
14
2020
HCL 14/28.01.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2020
15
2020
HCL 15/28.01.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor iimpozitelor si taxelor locale ppentru anul 2020

  COMUNA GIROV

  str.Calea Romanului, nr.337


  Loc Girov, jud. Neamț

  girov @ nt.e-adm . ro

  www.girov.ro

  Newsletter